Антропометрията е метод за изследване и следене на прогреса на човешкото тяло. За целта се използва добре осветено помещение и температура от 18 до 22 градуса по Целзий. За да се вземат точните мерки се използват различни уреди.

Важно условие за правилното провеждане на изследването е да се спазва правилната методика при измерване на различните антропометрични показатели. Антропометрията включва:

 

I. Измерване на кожните гънки (калиперметрия).
Измерването се извършва с калипер (гъкнкомер) с точност до 0.5 мм. Всички кожни гънки се измерват стандартно от дясната страна на тялото.

 

II. Измерване на дължините на човешкото тяло.
Измерването се извършва с антропометър, с точност до 0.5 см.

 

III. Измерване на обиколките на човешкото тяло.
Измерването се извършва със сантиметрова лента, с точност до 0.5 см. При измерването лентата трябва да приляга плътно към повърхността на тялото, но без да се стяга.

 

IV. Измерване на диаметрите на човешкото тяло.
Измерването става с тазомер и специален шублер. Точността на измерване е до 0.5 см, а за биепикондиларните диаметри – до 0.1 см.

 

V. Функционални антропометрични покзатели.
За тяхното измерване са необходими теглилка, спирометър, ръчен и станови динамометър, гъвкавомер. При възможност, теглото се измерва с точност до 50 гр, белодробната жизнена вместимост – с точност до 50 мл, силата на ръцете и становата сила – с точност до 1 кг, гъвкавостта – с точност до 0.5 см.

 

Определяне състава на телесната маса. За целта се използват данни от измерванията на обиколките на тялото, дебелината на кожните гънки, ръста и теглото. Получените данни се прилагат във формули. Измерването, както и изчисленията трябва да бъдат направени от специалист. От направените изчисления получаваме данни за:

– Относително количество телесни мазнини (ТМ в %);
– Абсолютно количество телесни мазнини (АКТМ в кг);
–  Активна телесна маса (АКТ в кг), включва теглото на органите, костите и мускулите (без това на мазнините);
– Абсолютно количество мускулна маса (АКММ в кг), показва теглото на мускулите;
– Мускулна обиколка на мишницата (МОМ в см), показва обиколката на мишницата без подкожните мазнини);
– Мускулна обиколка на бедрото (МОБ в см), показва обиколката на бедрото без подкожните мазнини);
– BMI (иднекс на телесните мазнини), индекс на Кетле, индекс на Бругш;
– определяне на соматотипа и обективна оценка на физическото структурно състояние на тялото.

Чрез измерване в началото на тренировъчния процес и етапното следене на мерките Вие имате поглед над прогреса и способността да правите промени в процеса на работа. За положителен резултат се смята понижаването на телесните мазнини и повишаването на количеството мускулна маса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *