Соматотипът е метод за комплексна оценка на структурата и формата на човешкто тяло на основата на антропометричните показатели.  Той се характеризира с  3 компонента (всеки от които е съобразен с индивидуалния ръст и се изчислява по специална формула):

– ендоморфия (оценява относителното развитие на мастната тъкан);
– мезоморфия (оценява относителното мускулно-скелетно развитие);
– ектоморфия (оцнява относителната линейност на тялото).

Оценките на тези 3 компонента се записват в този ред и сформират вашия соматотип, като има 13 основни соматотипа:

 

Балансиран ендоморф.
Ендоморфията е най-висока, а мезоморфията и ектоморфията са по-ниски и не се различават помежду си с повече от половин единица (например 5-3-3).

 

Мезоморфен ендоморф (мезо-ендоморфен).
Ендоморфията е най-висока, а мезоморфията е по-висока от ектоморфията (например 5-4-3).

 

Мезоморф-ендоморф.
Ендоморфията и мезоморфията не се различават помежду си с повече от половин единица, а ектоморфията е най-ниска (например 5-5-2).

 

Ендроморфен мезоморф (ендо-мезоморфен).
Мезоморфията е най-висока, а ендоморфията е по-висока от ектоморфията (например 3-5-2).

 

Балансиран мезоморф.
Мезоморфията е най-висока, а ендоморфията и ектоморфията са по-ниски и не се различават мопожду си с повече от половин единица (например 2-6-2).

 

Ектоморфен мезоморф (екто-мезоморфен).
Мезоморфията е най-висока, ектоморфията е по-висока от ендоморфията (например 2-6-3).

 

Мезоморф-ектоморф.
Мезоморфията и ектоморфията не се различават помежду си с повече от половин единица, а ендоморфията е най-ниска (например 2-4-4).

 

Мезоморфен ектоморф (мезо-ектоморфен).
Ектоморфията е най-висока, а мезоморфията е по-висока от ендоморфията (например 2-4-5).

 

Балансиран ектоморф.
Ектоморфията е най-висока, а ендоморфията и мезоморфията са по-ниски и не се различават помежду си с повече от половин единица (например 3-3-5).

 

Ендоморфен ектоморф (ендо-ектоморф).
Ектоморфията е най-висока, а ендоморфията е по-висока от мезоморфията (например 4-3-6).

 

Ендоморф-ектоморф
Ендоморфията и ектоморфията не се различават помежду си с повече от половин единица, а мезоморфията е най-ниска (например 5-3-5).

 

Ектоморфен ендоморф (екто-ендоморфен)
Ендоморфията е най-висока, а ектоморфията е по-висока от мезморфията (например 5-3-4).

 

Централен.
Трите компонента не се различават помежду си с повече от една единица и имат стойности от 2 до 4 (например 3-3-4).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *