Днес ще Ви разкажа за шест принципа на тренировките, с които може да подобрите физиката, подвижността и здравето си. Няма тайна за успеха, но тези съвета ще ви помогнат да стигнете до него. Каквото и да правите, дидактическите принципи са в основата на всичко.

Тренировката е педагогически процес, защото ни заучава на нови движения, методи, изгражда ни като личност и характер.

Дидактическите принципи се отнасят до всички аспекти и прояви през тренировъчния процес.

В практиката са изведени принципи за нагледност, достъпност, системност и последователност, активност и съзнателност, индивидуален подход за трайно овладяване на знанията. Спазването им несъмнено ще доведе до достигането на целта, която сме си поставили.

Нагледността е значението на сетивността в процеса на обучение. В същността на този принцип са способностите за опознаване чрез сетивния процес. Зрението е едно от най-важните ни сетива, чрез него възприемаме до 90% от информацията.

Резултатно онагледяването се обезпечава, когато то е подчинено на ясна цел, предвидено е точно място и продължителност в занятието, съобразено е с възрастта ни и е съпроводено от КАЧЕСТВЕНО словесно обяснение.

Обяснения от типа „Поставяме краката ТАКА, колената ТАКА, кръстът трябва да е по този начин, а ръцете ЕТО ТУК и просто клякаме“ са ясен показател за преподавателските умения на един треньор.

Достъпността е отражение на изискването, че методите и процеса на тренировка трябва да има надграждащ процес – от познато към непознато.

Ще Ви дам примерен метод за заучаване на скок от място в няколко стъпки:

  • Разучаване на клек с лично тегло
  • Затвърждаване на клека с допълнителна тежест
  • Усъвършенстване на клек с махово движение на ръцете и повдигане на пръсти
  • Разучаване на скок от място и приземяване без участието на ръцете
  • Затвърждаване и усъвършенстване на скок от място и приземяване с участие на ръцете
jumping 960x5402 1
Шест основни принципа на тренировките 2

Принципът за системност и последователност е изграден върху изискването тренировъчния процес да се надграждащ и последователен, като всяко ново движение е заучено върху предходно, вече добре заучено.

Съзнателността е проявата на постоянно положително отношение към процеса. Това може да се явява под формата на мотивация за прогрес, стимул от награда, избягване на наказание или постигане на цел.

Принципът на индивидуален подход се отнася до способността си да преценим собствените си качества и способности, или тези на наш спортист като негов треньор.

Принципът за трайно овладяване на знанията показва необходимостта тренировъчната дейност да осигури време и условия за трайно затвърждаване на знанията. Това е в резултат на многократни повторения.

Трайното овладяване е важно, защото както казахме всяко ново движение е заучено над вече добре овладяно друго движение.

Всички дидактически принципи са взаимно свързани. Те действат съвместно. Нарушаването на който и да било от тях повлиява негативно на цялостните резултати от тренировката. Това ще ви коства един дълъг процес от 3-6 месеца за промяна на навиците ви на вече грешно наученото, а след това още 6-12 месеца за затвърждаване на наученото.

Не е нужно да пишете нови правила и принципи на тренировка, а е достатъчно да спазвате вече написаните и да потърсите правилното съдействие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *