Протеинът е основната градивна единица в човешкото тяло. Той се разпада на по-малки елементи, наречени аминокиселини, които път от своя страна, се синтезират във вещества, които тялото използва.

Показване на 13 резултата